Προμηθευτές

Οι συνεργάτες-προμηθευτές μας βρίσκονται στην Ευρώπη, στην Ασία και στη Ν.Αφρική και πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των προϊόντων που παράγονται. Είναι εταιρείες οι οποίες έχουν παρουσία στις διεθνείς αγορές και διαθέτουν μεγάλη εξειδίκευση στο αντικείμενό τους.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή των συνεργατών μας είναι επίσης η κατοχή από μέρους τους ευρωπαϊκών και διεθνών πιστοποιήσεων. Eφαρμόζουμε μια αξιόπιστη διαδικασία συνεχούς αξιολόγισης των προμηθευτών μας πραγματοποιώντας ελέγχους της ποιότητας των προϊόντων τους.

Οι πολυετείς σχέσεις με τους προμηθευτές μας βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την επικοινωνία. Με σκοπό τη σύσφιξη της συνεργασίας μας αλλά και την συνεχή προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς είμαστε σε διαρκή επαφή μαζί τους πραγματοποιώντας συχνές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις τους αλλά και μεταφέροντας τους ανελλιπώς τις ανάγκες των πελατών μας.

Πελάτες

Logistics-Transport