Доставчици

Нашите партньори-доставчици са разположени в Европа, Азия и Южна Африка и притежават всички необходими сертификати, гарантиращи високото качество на продуктите. Това са фирми, които имат важно присъствие на международните пазари и притежават голям опит в своята област.

Основен критерий за избора на нашите партньори е притежаването на европейски и международни сертификати. Ние прилагаме надеждна процедура за постоянно оценяване на нашите партньори като редовно проверяваме качеството на техните продукти.

Нашата дългосрочна връзка с доставчиците ни се базира на доверие и комуникация.  С цел укрепване на партньорството ни и постоянното приспособяване към условията на пазара, ние сме в постоянен контакт с тях, като осъществяваме чести посещения в предприятията им и ги уведомяваме за нуждите на нашите клиенти.

Клиенти